الّلهمَّ صلِّ على محمَّد وآل محمَّد
ورود به سایت

یاد کندوره و غتره و لباس گشاد بخیر

یاد کندوره و غتره و لباس گشاد بخیر
20 آذر 1390
پوشش قدیمی مردم روستا        در گذشته مردم این منطقه مناسب با شرایط اقلیمی و آب ...
جدید ترین تصاویر گالری
10.01.02
0
2
تصویری زیبا